ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου
 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
 • Εμπράγματο Δίκαιο
 • Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Εφαρμογές Αστικού Δικαίου

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Πολιτική Δικονομία Ι
 • Πολιτική Δικονομία ΙΙ
 • Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Γενικό Εμπορικό Δίκαιο
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Πνευματική Ιδιοκτησία
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Αξιόγραφα
 • Εταιρίες

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Ατομικά Δικαιώματα
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Διοικητική Δικονομία
 • Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου

 

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Γενικό Ποινικό Δίκαιο
 • Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
 • Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου

 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!

Είμαστε εδώ για να σας λύσουμε κάθε σας απορία

Διαβάστε

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ