0

Σύνθεση Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών-Θέμα και λύση πρακτικού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

…………………………………………………………………………………………………

Τον Ιανουάριο του έτους 2013 ,ο Κ έλαβε από την τράπεζα Τ έντοκο δάνειο ύψους 300000 Ευρώ ,πληρωτέο σε είκοσι χρόνια με ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ,για να ανεγείρει διώροφη οικοδομή επί οικοπέδου του που βρίσκεται στην Κρήτη. Προς εξασφάλιση της τράπεζας Τ ,ο Ε ,αδελφός του Κ ,εγγυήθηκε νομίμως υπέρ του δανειολήπτη Κ ,παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως.

Ο Κ πέθανε ξαφνικά τον Φεβρουάριο του έτους 2013. Κατά τον χρόνο του θανάτου του Κ ,η κληρονομιαία περιουσία του περιελάμβανε το ως άνω οικόπεδο στην Κρήτη και χρηματική κατάθεση ύψους 300000 Ευρώ που αποτελούσε το προϊόν του δανείου.

Με νομίμως συντεταγμένη ιδιόγραφη διαθήκη του ο Κ όρισε ως κληρονόμο του την σύζυγό του Σ ,η οποία αποδέχθηκε την κληρονομία και μετέγραψε την συμβολαιογραφική αποδοχή στις 7/8/2014. Η Σ ,με τα χρήματα της τραπεζικής κατάθεσης ,ανήγειρε επί του κληρονομιαίου οικοπέδου διώροφη οικοδομή. Από την 1/10/2016 εγκαταστάθηκε η ίδια στον 1ο όροφο και εκμίσθωσε το ισόγειο στον μισθωτή Μ έναντι μηνιαίου μισθώματος 600 Ευρώ. Η μίσθωση έληξε την 1/10/2019 και ο μισθωτής αποχώρησε από το μίσθιο.

Η Σ την 1/11/2019 πώλησε και μεταβίβασε κατά κυριότητα νομίμως το ανωτέρω ακίνητο στον Α έναντι 800000 Ευρώ ,ο οποίος μετέγραψε αυθημερόν το συμβόλαιο.

Ο Κ είχε αποκτήσει εκτός γάμου ένα τέκνο ,τον Γ ,τον οποίο είχε αναγνωρίσει νομίμως ,χωρίς αυτό να είναι γνωστό στην Σ. Ο Γ αποδέχεται νομότυπα την κληρονομία του πατέρα του και μετέγραψε την συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής στις 2/12/2019. Ακολούθως ο Γ την 16/12/2019 άσκησε αγωγή περί κλήρου κατά της Σ.

Στο μεταξύ η Σ ,από τον Νοέμβριο του έτους 2019 σταμάτησε να πληρώνει το δάνειο στην τράπεζα στην οποία είχε καταβάλει μέχρι τότε συνολικά 70000 Ευρώ (20000 Ευρώ για τόκους και 50000 Ευρώ για μέρος του κεφαλαίου). Η Τ τον Ιανουάριο του έτους 2020 κατήγγειλε το δάνειο εξαιτίας μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ,όπως προβλεπόταν στην σύμβαση δανείου και απαίτησε από τον εγγυητή Ε την άμεση καταβολή του υπολειπόμενου ποσού του κεφαλαίου 250000 Ευρώ πλέον τόκων υπερημερίας.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) Είναι νόμιμη η περί κλήρου αγωγή του Γ και τι μπορεί να ζητήσει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Γ ,ως νόμιμος μεριδούχος του κληρονομούμενου Α δυνάμει των άρθρων 1825-1813-1710-1711-1463 Του Αστικού Κώδικα ,έχει κατά της Σ ,ως νομέως της κληρονομίας του αποβιώσαντος πατέρα του Α , την περί κλήρου αγωγή του άρθρου 1871 ΑΚ και θα ζητήσει το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του επί της αξίας των κατ’ιδία κληρονομιαίων αντικειμένων της κληρονομιαίας περιουσίας του Α.

2) Υπό την προϋπόθεση ότι ο Γ δεν ασκεί την περί κλήρου αγωγή κατά της Σ ,δικαιούται να ασκήσει διεκδικητική αγωγή κατά του Α;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Γ δεν δικαιούται να ασκήσει την διεκδικητική αγωγή κατά του Α διότι ο Α κατέστη νομίμως κύριος του ακινήτου του πρακτικού μας, δυνάμει εφαρμογής του άρθρου 1033 ΑΚ.

3) Αν υποτεθεί ότι γίνεται δεκτή η διεκδικητική αγωγή του Γ κατά του Α ,ποιες αξιώσεις έχει ο Α κατά της Σ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Σ ως πωλήτρια του ακινήτου έχει ανυπαίτια επιγενόμενη αδυναμία παροχής του ακινήτου στον αγοραστή Α ,οπότε θα εφαρμοσθεί το άρθρο 380 ΑΚ περί κοινής απαλλαγής των συμβαλλομένων Σ και Α και ο Α αφού έχει καταβάλει στην Σ την αντιπαροχή του ύψους 800000 Ευρώ για την αγορά του ακινήτου δικαιούται να την αναζητήσει πίσω από την Α ,εγείροντάς της την αγωγή του άρθρου 904 ΑΚ εναντίον της περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.

4) Δικαιούται η τράπεζα Τ να καταγγείλει το δάνειο και να στραφεί κατά του Ε; Εάν υποτεθεί ότι ο Ε καταβάλει στην τράπεζα Τ το υπολειπόμενο ποσό του δανείου πλέον τόκων υπερημερίας ,ποιες αξιώσεις έχει και κατά ποίων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η τράπεζα Τ δικαιούται να στραφεί κατά του εγγυητή Ε για το υπόλοιπο της απαίτησής της συνολικού υπολειπόμενου ποσού ύψους 250000 Ευρώ πλέον τόκων υπερημερίας δυνάμει του άρθρου 851 ΑΚ , ο δε εγγυητής Ε με την καταβολή του ανωτέρω ποσού στην τράπεζα Τ δικαιούται να στραφεί αναγωγικά ως δανειστής κατά των κληρονόμων Σ και Γ που ευθύνονται απέναντί του σύμφωνα με την κληρονομική τους μερίδα δυνάμει των άρθρων 858 και 1885 Του Αστικού Κώδικα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!