0

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Φεβρουάριος 2018,ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ (Φεβρουάριος 2018)

Ο  Κ συνέταξε δημόσια διαθήκη με το εξής περιεχόμενο: <<Με την παρούσα ανακαλώ την προγενέστερη ιδιόγραφη διαθήκη  μου και αφήνω όλη την κληρονομία μου στο Μοναστήρι Μ>>. Στο τέλος του κειμένου ο συμβολαιογράφος σημείωσε τα εξής:

<< Η παρούσα διαθήκη υπεγράφη από εμένα ,τον συμβολαιογράφο που τη συνέταξε ,από τον διαθέτη και από έναν μάρτυρα ,σημειώνεται δε ότι ο έτερος μάρτυρας έχει ήδη αποχωρήσει λόγω εκτάκτου κωλύματος που του παρουσιάσθηκε>>.

Η προηγηθείσα ιδιόγραφη διαθήκη του Κ  ήταν νομότυπη και είχε το εξής περιεχόμενο:<< Επιθυμώ όλη μου η κληρονομία να μοιραστεί στα τρία παιδιά μου ,τα οποία να αγοράσουν ένα ζωγραφικό πίνακα αξίας μέχρι 10000 Ευρώ και να τον δώσουν στον φίλο μου ,συλλέκτη έργων Φ>>.

Κατά τον χρόνο του θανάτου του ο Κ κατέλιπε την σύζυγό του Σ ,με την οποία ευρισκόταν σε διάσταση από 3ετίας, τα 3 παιδιά του (Α,Β και Γ) και τον Φ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1)Είναι έγκυρη η δημόσια διαθήκη του Κ;

2) Ισχύει η ιδιόγραφη διαθήκη του Κ;

3) Αν υποτεθεί ότι είναι έγκυρη η δημόσια διαθήκη ,ποιοι κληρονομούν τον Κ και σε ποιο ποσοστό;

4)Αν υποτεθεί ότι ισχύει η ιδιόγραφη διαθήκη ,πως διαμορφώνεται η κληρονομική διαδοχή του Κ; Αποκτά κάποιο δικαίωμα ο Φ; Αν ναι ,έναντι τίνος;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  • Από την επισκόπηση των άρθρων 1724επ. Του Αστικού Κώδικα και ιδιαίτερα από την ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 1724 ΑΚ-1730ΑΚ- 1733ΑΚ προκύπτει ότι, για την εγκυρότητα της δημόσιας διαθήκης, απαραίτητη είναι αφενός μεν η σύμπραξη των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 1724 ΑΚ καθ’όλη την χρονική  διάρκεια της δήλωσης του διαθέτη ενώπιον του συμβολαιογράφου και αφετέρου η ανάγνωση της δήλωσης του διαθέτη στα εκ του νόμου υποχρεούμενα συμπράττοντα πρόσωπα  και η υπογραφή αυτών , η δε υπογραφή του συμβολαιογράφου και μόνο ενός μάρτυρα στην υπογραφή της δημόσιας διαθήκης του πρακτικού μας ,ως εκ του νόμου υποχρεούμενων συμπραττόντων προσώπων , κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων των άρθρων 1724ΑΚ-1730ΑΚ-1733ΑΚ ,καθιστά την δημόσια διαθήκη του Κ απολύτως άκυρη και μη  φέρουσας ουδέν έννομο αποτέλεσμα.
  • Από την επισκόπηση των άρθρων 1763AK-1764 AK προκύπτει ότι ,με την ακυρότητα της ανωτέρω δημόσιας διαθήκης του διαθέτη Κ , αναβιώνει αυτοδικαίως η προγενέστερη ιδιόγραφη διαθήκη του Κ ,η οποία ,σύμφωνα με το ιστορικό του πρακτικού μας ,ήταν νομότυπη και έγκυρη.
  • Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1710ΑΚ -1711ΑΚ-1712 ΑΚ-1713 ΑΚ -1825 AK-1829 ΑΚ προκύπτει ότι ,κατά το ποσοστό της νόμιμης μοίρας των Σ-Α-Β-Γ, η ανωτέρω δημόσια διαθήκη του διαθέτη Κ είναι αυτοδικαίως άκυρη ,η δε νόμιμη μοίρα των Σ-Α-Β-Γ είναι το μισό της εξ’αδιαθέτου μερίδας που θα ελάμβαναν ως εξ’αδιαθέτου κληρονόμοι εάν δεν υπήρχε η δημόσια διαθήκη του διαθέτη Κ ,ήτοι : α) η Σ θα έχει νόμιμη μοίρα 3/24 ,β) ο Α θα έχει νόμιμη μοίρα 3/24 ,γ) ο Β θα έχει νόμιμη μοίρα 3/24 ,δ) ο Γ θα έχει νόμιμη μοίρα 3/24 ,ήτοι συνολικά οι νόμιμοι μεριδούχοι Σ-Α-Β-Γ θα έχουν συνολικά ποσοστό 12/24 εκ της κληρονομίας του διαθέτη Κ και κατά το ποσοστό αυτό η δημόσια διαθήκη του διαθέτη Κ είναι αυτοδικαίως άκυρη ,η δε λοιπή περιουσία του διαθέτη Κ κατά ποσοστό 12/24 θα κληρονομηθεί από το μοναστήρι Μ με βάση την ανωτέρω δημόσια διαθήκη του ,εφόσον υποτεθεί η εγκυρότητα αυτής.
  • Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1710-1711-1712-1713-1714 -1825-1829-1885-1967-1968-1984-1985 Του Αστικού Κώδικα προκύπτει η ακόλουθη κληρονομική διαδοχή του διαθέτη Κ σύμφωνα με την ιδιόγραφη έγκυρη διαθήκη του:

Α) Σύζυγος Σ: Νόμιμη Μεριδούχος κατά ποσοστό 1/8 ή 3/24  της κληρονομίας του διαθέτη Κ.

Β) Τέκνα Α-Β-Γ: Θα μοιρασθούν τα υπόλοιπα 7/8 της περιουσίας του διαθέτη Κ εξ’ιδιόγραφης διαθήκης, ήτοι 7/24 έκαστο τέκνο.

Γ) Κατά το ανωτέρω ποσοστό 7/24 ευθύνεται καθένας εκ των κληρονόμων Α-Β-Γ για την αγορά του ζωγραφικού πίνακα στον Φ μέχρι της αξίας των 10000 Ευρώ ,ευθυνόμενοι οι Α-Β-Γ ενοχικά έναντι του Φ ,από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1967-1968-1984-1985 Του Αστικού Κώδικα.

Εν κατακλείδει θα πρέπει να γίνει αναφορά και στο άρθρο 1822 ΑΚ ,το οποίο ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ στο συγκεκριμένο πρακτικό  για τον αποκλεισμό του κληρονομικού δικαιώματος της συζύγου Σ του διαθέτη Κ διότι ο Κ δεν έχει ασκήσει αγωγή διαζυγίου κατά της Σ μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του ,  μολονότι ευρισκόταν σε τριετή διάσταση με αυτή σύμφωνα με το ιστορικό του πρακτικού.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!