ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  • ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δημήτριος Βιδάκης,Νικόλαος Ψαρρός, Κωνσταντίνος Βασιάκος
  • ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Μαθήματα και μέσω SKYPE
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ιπποκράτους 13,Αθήνα