ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ν.Σ.Κ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

  • ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Δημήτριος Βιδάκης,Νικόλαος Ψαρρός
  • ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Μαθήματα και μέσω SKYPE
  • ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ιπποκράτους 13,Αθήνα