0

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018,ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Γενικό Ενοχικό Δίκαιο

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2018

Κομοτηνή

Ζήτημα Α

Ο Α αγοράζει από τον εργολάβο Β ένα διαμέρισμα σε ανεγειρόμενη οικοδομή αντί 50.000 ευρώ με τη συμφωνία να παραδοθεί την 1.6.2018 και σε περίπτωση καθυστερήσεως να του καταβάλει ο Β 100 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστερήσεως. Ο Β δεν παραδίδει το διαμέρισμα εγκαίρως και ο Α αναγκάζεται να μείνει σε ξενοδοχείο, όπου καταβάλει 120 ευρώ τη βραδιά. Τελικώς, ο Β παραδίδει το διαμέρισμα την 1.8.2018, οπότε η ποινή είναι 6.000 και οι δαπάνες που αποδεικνύει ο Α είναι 7.200 ευρώ. Τι ποσό δικαιούται να ζητήσει από τον Β; Αν είχε συμφωνήσει την ποινή για την περίπτωση που δεν του παρέδιδε εντελώς το διαμέρισμα, θα μπορούσε να ζητήσει και το διαμέρισμα και την ποινή;

Ζήτημα Β

Οι Α και Β οφείλουν εις ολόκληρον 20.000 ευρώ στον Γ. Εάν ο Γ χαρίσει το χρέος στον Α, απαλλάσσεται και ο Β; Εάν ο Α περιέλθει σε κατάσταση υπερημερίας, οφείλει ο Β τόκους υπερημερίας; Θα ίσχυαν οι ίδιες απαντήσεις αν οι Α και Β δεν είχαν συμφωνήσει με τον Γ το είδος της ενοχής;

Ζήτημα Γ

Η διάκριση της αμέλειας σε βαριά και ελαφρά και η σημασία της.

Ενδεικτικές Απαντήσεις:

Γ: Θεωρία  Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Σταθόπουλος  3η έκδοση σελ 111-112.

Α: Kατ’ εφαρμογή των διατάξεων 341 ΑΚ, 343 ΑΚ, 383 ΑΚ και 404 ΑΚ ο υπερήμερος εργολάβος Β από 1/6/18 που αποτελεί τη δήλη ημέρα εκπλήρωσης της παροχής του κατά το 341 ΑΚ οφείλει σωρευτικά στον Α και την παροχή δηλαδή το διαμέρισμα και αποζημίωση για τη ζημία την οποία υπέστη ο Α και η οποία ανέρχεται στα 7200 ευρώ καθώς επίσης και την οφειλόμενη ποινική ρήτρα των 6000 ευρώ. Στο β ερώτημα αποτελεί ζήτημα ερμηνείας της σύμβασης που είχε καταρτιστεί μεταξύ Α και Β. Εάν είχαν συμφωνήσει την ποινική ρήτρα ως διαζευκτική ενοχή τότε σε αυτή την περίπτωση ο Β οφείλει στον Α και την εκπλήρωση της κυρίας ενοχής δηλαδή την παράδοση του διαμερίσματος αλλά και την πληρωμή της ποινικής ρήτρας η οποία αποτέλεσε το μέσο εκπλήρωσης της κυρίας παροχής του Β προς τον Α.

Β: Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 484  εδ α ΑΚ ο Β απαλλάσσεται εφόσον είχε συμφωνηθεί εκ των προτέρων ότι η απαλλαγή του Α θα απαλλάσσει και τον Β. Κατ ‘εφαρμογή της διάταξης 486 εδ β ΑΚ η υπερημερία του Α δεν επιφέρει την υπερημερία του Β. Ο Β δεν οφείλει τόκους υπερημερίας. Στην 3η περίπτωση εφαρμοστέο είναι το άρθρο 480 ΑΚ περί διαιρετής ενοχής και επομένως οι Α και Β οφείλουν στο Γ ποσό ύψους 10000 ευρώ.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!