0

Ενδεικτικές απαντήσεις και θέμα πρακτικού Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου,Κατατακτήριες Νομικής Σχολής Αθηνών 2019

Κατατακτήριες Εξετάσεις Νομικής Σχολής Αθηνών 2019

 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου

Πρακτικό

Ο Α αποκτά από τον Π την κυριότητα ενός καταστήματος έναντι τιμήματος 150.000 ευρώ. Ο Α προβαίνει στην συναλλαγή αυτή, διότι έχει την εντύπωση ότι κοντά στο κατάστημα πρόκειται στα προσεχή έτη να διέλθει γραμμή του μετρό, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η εμπορική κίνηση του καταστήματος. Εν τούτοις, όταν το Νοέμβριο του 2019 το Υπουργείο ανακοινώνει τον προγραμματισμό της κατασκευής του μετρό, η εντύπωση του Α δεν επιβεβαιώνεται.

Ερωτάται:

1.Πόσες και τι είδους δικαιοπραξίες συνήψε ο Α για να αποκτήσει την κυριότητα;Είναι οι δικαιοπραξίες αυτές τυπικές ή άτυπες;

2.Μπορεί ο Α να αποδεσμευτεί από τη συναλλαγή;

3.Μεταβάλλεται η απάντησή σας εάν υποτεθεί ότι ο Π είχε διαβεβαιώσει τον Α το 2015 ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχει από ανώτερα στελέχη του Υπουργείου, η κατασκευή σταθμού του μετρό κοντά στο κατάστημα είναι βέβαιη;

4. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο Α, εφόσον δεν ήταν βέβαιος για την διέλευση της γραμμής του μετρό να συνδέσει την αγορά του ακινήτου με την τελική απόφαση του Υπουργείου;

Ενδεικτικές απαντήσεις:

1. Δυο δικαιοπραξίες: ΑΚ 513 και ΑΚ1033 . Ενοχική υποσχετική αμφοτεροβαρής δικαιοπραξία για την πρώτη και εμπράγματη εκποιητική για τη δεύτερη,  ΑΚ369-τύπος για την πώληση, ΑΚ1033-συμβολαιογραφικό έγγραφο και μεταγραφή.

2. Μη ουσιώδης πλάνη ΑΚ143,όχι.

3. Σε αυτή την περίπτωση:ουσιώδης πλάνη περί τη συμφωνημένη ιδιότητα ΑΚ142, μπορεί να ακυρωθεί η δικαιοπραξία.

4. ΑΚ166,ΑΚ 201,ΑΚ 202.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!