0

Εμπράγματο Δίκαιο-Θέμα και λύση πρακτικού Νομικής Σχολής Αθηνών

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Α συνέστησε νομότυπα επί του αγροκτήματος που του ανήκε κατά κυριότητα επικαρπία υπέρ του Ε ,ο οποίος ,για να αποθηκεύει τα γεωργικά του εργαλεία ,έχτισε εντός του αγροκτήματος μία μικρή αποθήκη με σταθερή θεμελίωση. Στην συνέχεια και για την εξασφάλιση απαίτησης της Τράπεζας Τ εναντίον του από σύμβαση δανείου, ο Α παραχώρησε δικαίωμα προς εγγραφή υποθήκης επί του εν λόγω αγροκτήματος υπέρ της Τράπεζας Τ ,η οποία και προχώρησε στην εγγραφή της υποθήκης. Μετά την εγγραφή της υποθήκης , ο Α συνέστησε νομότυπα πραγματική δουλεία άντλησης ύδατος υπέρ του κυρίου του γειτονικού αγροκτήματος από το πηγάδι που βρισκόταν στο αγρόκτημά του. Λίγο αργότερα ο Δ αποβάλλει τον Ε από το αγρόκτημα.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1) Ποιες αξιώσεις του εμπραγμάτου δικαίου μπορούν να ασκηθούν κατά του Δ και από ποια πρόσωπα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Α ως κύριος και νομέας του αγροκτήματος έχει τις αγωγές των άρθρων 1094 ΑΚ και 987 ΑΚ και την αυτοδύναμη προστασία του νομέα του άρθρου 985 ΑΚ.

Ο Ε ως επικαρπωτής και οιονεί νομέας του αγροκτήματος έχει αφενός μεν την ένδικη προστασία των άρθρων 1173ΑΚ και 1094 ΑΚ -996ΑΚ και 987 ΑΚ ,πέραν της αυτοδύναμης προστασίας του άρθρου 985 ΑΚ.

Ο Κύριος Του Δεσπόζοντος Ακινήτου υπέρ του οποίου έχει συσταθεί πραγματική δουλεία άντλησης ύδατος και

ως οιονεί νομέας , έχει την ένδικη προστασία των άρθρων 1132 ΑΚ και των άρθρων 996 ΑΚ και 987 ΑΚ ,πέραν της αυτοδύναμης προστασίας του άρθρου 985 ΑΚ.

2) Αν η Τ εκπλειστηριάσει το αγρόκτημα για να ικανοποιήσει την απαίτησή της κατά του Α ,ποια η τύχη της επικαρπίας και της δουλείας αντλήσεως ύδατος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκ της ερμηνείας του άρθρου 973 ΑΚ καθιερώνεται ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και σύμφωνα με την αρχή αυτή ,ως προς το ιστορικό του πρακτικού μας , σε τυχόν άσκηση από την Τ της εμπράγματης υποθηκικής αγωγής του άρθρου 1292 ΑΚ ,η μεν επικαρπία ως συσταθείσα προγενεστέρως της συστάσεως της υποθήκης θα εξακολουθεί να επιβαρύνει το αγρόκτημα και μετά την εκπλειστηρίασή του από την Τράπεζα Τ ,το δικαίωμα πραγματικής δουλείας άντλησης ύδατος επί του αγροκτήματος ως συσταθέν μετά την σύσταση υποθήκης από την Τράπεζα Τ θα αποσβεσθεί.

3) Εκτείνεται η υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Τ και στην αποθήκη που έχτισε ο Ε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι διότι ως συστατικό του αγροκτήματος αυτοδικαίως ,σύμφωνα με το άρθρο 1282 ΑΚ ,υπόκειται στην υποθήκη επί του όλου αγροκτήματος υπέρ της Τράπεζας Τ.

4) Αν ο Ε παρέδωσε στον Κ το τρακτέρ του για επισκευή επειδή είχε μία βλάβη και ο Κ προκειμένου να δανεισθεί χρήματα από τον Ζ , ενεχύρασε με ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας και παρέδωσε στον Ζ το τρακτέρ ,απέκτησε ο Ζ ενέχυρο επί του τρακτέρ εάν ούτε γνώριζε ούτε μπορούσε να γνωρίζει ότι το τρακτέρ ανήκε στον Ε;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι ,ο Ζ αποκτά ενέχυρο επί του τρακτέρ δυνάμει εφαρμογής των άρθρων 1215ΑΚ-1036ΑΚ και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προυποθέσεις του άρθρου 1211ΑΚ που συντρέχουν στο ιστορικό του πρακτικού μας.

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!