0

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018,ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Ο επιχειρηματίας Ε είχε λάβει τον Ιανουάριο του 2007 επιχειρηματικό δάνειο ύψους 500000 Ευρώ από την τράπεζα Τα για δέκα χρόνια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία μικρή νέα εγκατάσταση συσκευασίας φρούτων σε ακίνητο ιδιοκτησίας του. Το δάνειο επρόκειτο να εξοφληθεί σε 20 ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις, αρχής γενόμενης την 30 Δεκεμβρίου 2007 και η τελευταία δόση θα έπρεπε να καταβληθεί την 30η Ιουνίου 2017.Για την εξασφάλιση του δανείου η Τ έχει εγγράψει υποθήκη στο ιδιόκτητο ακίνητο του Ε, ενώ η Σ ,σύζυγος του Ε, έχει παράσχει εγγύηση.

Παρά την οικονομική κρίση, ο Ε εξοφλεί κανονικά τις δόσεις του δανείου μέχρι το Μάιο του 2015 ,οπότε με επιστολή του ζητά από την Τ την αναστολή πληρωμής των δύο επόμενων δόσεων και παράταση ενός έτους για την εξόφληση του δανείου ( μέχρι τον Ιούνιο 2018) λόγω επιδείνωσης της οικονομικής του κατάστασης.

Η Τ καθυστερεί την απάντησή της και στο τέλος του Νοεμβρίου 2015 ζητά από την Σ την εξόφληση των υπολοίπων δόσεων του δανείου (στην δανειακή σύμβαση περιέχεται ο όρος ότι η μη καταβολή έστω και μίας δόσης καθιστά απαιτητό ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό του δανείου). Προ της επαπειλούμενης καταστροφής ο Ε , ο οποίος μετά την επιστολή του έτους 2015 δεν έχει εξοφλήσει καμία άλλη δόση ,αναγκάζεται να πωλήσει το μοναδικό ακίνητό του στον Χ σε εξευτελιστική τιμή (στο 20% της αξίας του) και στη συνέχεια το μισθώνει απ’αυτόν ώστε να λειτουργεί υποτυπωδώς η επιχείρησή του.

Ερωτάται: 1) Τι δικαιώματα έχει η Τ και έναντι τίνος; Τι μπορεί να αντιτάξουν οι εναγόμενοι από την τράπεζα εναντίον της με βάση τα δεδομένα του πρακτικού;

2) Έχει ο Ε κάποια δικαιώματα και έναντι τίνος;

Η Σ εγκαταλείπει τον Ε τον Ιανουάριο του 2018. Ο Ε εγείρει αγωγή διαζυγίου κατά της Σ τον Μάιο του 2018 ,της οποίας η συζήτηση προσδιορίζεται για τον

Οκτώβριο του 2018. Τον Ιούνιο του 2018 ο Ε αποβιώνει από ανακοπή καρδιάς χωρίς να αφήσει διαθήκη και χωρίς να έχει άλλους συγγενείς εξ’αίματος.

Ερωτάται: 3) Ποιος κληρονομεί τον Ε; Τι σημασία έχει ότι η Σ μετά το θάνατο του Ε κατέβαλε στην Τ το υπόλοιπο ποσό του δανείου;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) Η τράπεζα Τ έχει κατά του προσωπικού οφειλέτη Ε για την πληρωμή του υπολειπόμενου χρέους ,σύμφωνα με τα άρθρα 1291 και 1292 Του Αστικού Κώδικα ,είτε την ενοχική αγωγή στρεφόμενη κατά του προσωπικού οφειλέτη Ε ,είτε την εμπράγματη υποθηκική αγωγή με την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ενυπόθηκου ακινήτου του Ε. Επίσης η τράπεζα Τ

έχει ,κατά της εγγυήτριας Σ –συζύγου του Ε, την ενοχική αγωγή για πληρωμή του υπολοίπου χρέους δυνάμει των άρθρων 847επ.ΑΚ. Οι εναγόμενοι δύνανται να αντιτάξουν κατά της Τ την ένσταση του άρθρου 281ΑΚ ενόψει του μικρού σχετικά υπολοίπου της απαίτησής της εναντίον τους.

2) Ο Ε δύναται να ασκήσει κατά του Χ, εφόσον ο Χ γνώριζε όλα τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά του πρακτικού : α) Είτε την αγωγή για απόλυτη ακυρότητα του άρθρου 138 Του Αστικού Κώδικα λόγω εικονικής δικαιοπραξίας, β)Είτε την αγωγή για απόλυτη ακυρότητα του άρθρου 179 Του Αστικού Κώδικα λόγω αισχροκερδούς δικαιοπραξίας.

3) Η Σ ,ουδέν κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του αποθανόντος Ε αποκτά, δυνάμει εφαρμογής του άρθρου 1822ΑΚ ,κληρονόμος δε εξ’αδιαθέτου του Ε στην έκτη τάξη καθίσταται Το Δημόσιο , δυνάμει εφαρμογής των άρθρων 1824ΑΚ και 1870ΑΚ, ωστόσο η Σ ως εγγυήτρια και αφού πλήρωσε το υπολειπόμενο χρέος του Ε στην τράπεζα Τ ,έχει δικαίωμα υποκατάστασης κατά του δημοσίου ως κληρονόμου του Ε που αποτελεί νόμιμη εκχώρηση δυνάμει συνδυαστικής εφαρμογής των άρθρων 858ΑΚ και 1885ΑΚ.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!