0

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙΙ , ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙΙ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, Δ.Π.Θ.

1. Με την υπ’ αρ. 200/2018 αγωγή της στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ροδόπης η Τράπεζα Α ενήγαγε τη Μαριλού επικαλούμενη ότι η τελευταία της όφειλε υπό την ιδιότητα της ως εγγυήτριας σε ομολογιακό δάνειο το ποσόν του 1.000.000 €, ότι η περί ης είχε ένα και μόνον υπέγγυο περιουσιακό στοιχείο, ήτοι μια βίλα κείμενη στη Νυμφαία Ροδόπης, αξίας 450.000 €, την οποία εντούτοις η τελευταία μεταβίβασε στην εταιρεία Μαύρος Πητ Α.Ε. αντί του εξευτελιστικού τιμήματος των 250.000 €, πριν την έκδοση διαταγής πληρωμής και με γνώμονα ακριβώς να ματαιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης της. Η τράπεζα επικαλείται κατ’ αρχήν ότι η παραπάνω συναλλαγή ήταν προφανώς εικονική και εντεύθεν απολύτως άκυρη, επικουρικά δε ζητεί την κήρυξη της διάρρηξης της εν λόγω συναλλαγής. Και στις δύο βάσεις η τράπεζα επικαλείται κοινό ιστορικό, ήτοι ότι όλα τα μέλη της διοίκησης της Μαύρος Πητ Α.Ε. συνδέονται κοινωνικά με την πωλήτρια, η εταιρεία δε, δεν έχει καμία εμφανή σχέση με την ανάπτυξη ακινήτων αλλά τουναντίον δραστηριοποιείται στην εισαγωγή λούτρινων παιχνιδιών από τον Κίνα. Επιπλέον η Μαύρος Πητ Α.Ε. δεν έχει άξια λόγου εταιρικά κεφάλαια και επομένως αντικειμενικά δεν ήταν εις θέσιν να διαθέτει το αναγκαίο χρηματικό ποσό για να αγοράσει το ακίνητο. Πολύ περισσότερο που δεν φαίνεται να λήφθηκε κάποιο δάνειο. Η αγωγή συζητήθηκε στις 12.3.2020 και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο απέρριψε την κύρια βάση της αγωγής λόγω μη καταβολής του δικαστικού ενσήμου, έκανε όμως δεκτή την επικουρική βάση απαγγέλλοντας τη διάρρηξη. Κατά της εν λόγω απόφασης παραπονείται ήδη με έφεση η Μαριλού στην οποία προβάλλει τους ακόλουθους λόγους: α) ότι η απόφαση είναι αντιφατική, αφού απέρριψε την αγωγή ως προς την κύρια βάση που στηριζόταν ακριβώς στην ίδια ιστορική αιτία με την επικουρική, ενώ έκανε δεκτή τη δεύτερη, β) ότι οι αιτιολογίες της απόφασης είναι ελλιπείς καθόσον το πρωτοβάθμιο δικαστήριο δεν βεβαιώνει στο πόρισμα του ότι η αγοράστρια εταιρεία γνώριζε όντως ότι θα προκαλούσε βλάβη στους πιστωτές της πωλήτριας και σε κάθε περίπτωση δεν παραθέτει πόθεν προκύπτει ότι η Μαριλού δεν έχει άλλα περιουσιακά στοιχεία, γ) ότι κατά κακή εκτίμηση των αποδείξεων απορρίφθηκε ως μη νόμιμη η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος την οποία πρωτοδίκως είχε προβάλλει η εναγόμενη/εκκαλούσα επικαλούμενη ότι η εμμονή της τράπεζας να επισπεύσει εκτέλεση σε βάρος της είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη αφού η πρωτοφειλέτιδα εταιρεία, Μπαταξής Α.Ε. διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία. Συγχρόνως, ασκεί αντέφεση και η Τράπεζα Α, παραπονούμενη ότι κακώς απορρίφθηκε η κύρια βάση της αγωγής της, καθόσον ως αναγνωριστική η κύρια βάση της αγωγής της δεν υπόκειτο σε υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου.

 

2. Σε αγωγή για την καταβολή μισθωμάτων του Α (εκμισθωτή) κατά του Β (μισθωτή) ενώπιον του Ειρηνοδικείου, ο εναγόμενος δεν παραστάθηκε στην συζήτηση της υπόθεσης, διότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του, τρεις μέρες προ της δικασίμου προσεβλήθη από ίωση με τα συμπτώματα του COVID 19 και έτσι τέθηκε σε αυτοπεριορισμό. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου δέχθηκε πλήρως την αγωγή. Η απόφαση επιδόθηκε στον εναγόμενο, ο οποίος δεκατρείς μέρες αργότερα άσκησε ανακοπή ερημοδικίας, προβάλλοντας ως λόγο ανακοπής την ως άνω ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου του (απεδείχθη, ευτυχώς ότι επρόκειτο περί απλού κρυολογήματος). Στις επί της ανακοπής προτάσεις του ο εναγόμενος μισθωτής προέβαλε ένσταση εξόφλησης των μισθωμάτων

Να απαντήσετε αιτιολογημένα:

– Είναι κατά την γνώμη σας (α) παραδεκτή, ιδίως εμπρόθεσμη, και (β) βάσιμη η ανακοπή ερημοδικίας;

– Το Ειρηνοδικείο απέρριψε την ανακοπή ερημοδικίας δεχθέν ότι «η ασθένεια του πληρεξουσίου δικηγόρου, εφόσον δεν είναι αιφνίδια, δεν συνιστά ανωτέρα βία, εάν θα ήταν δυνατό για τον εξαιρετικά επιμελή διάδικο να αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο δικηγόρο, ή έστω να ζητήσει αναβολή της συζητήσεως».

– Ο εναγόμενος μισθωτής εξεκάλεσε την απόφαση παραπονούμενος μόνον για την απόρριψη της ανακοπής, χωρίς να αναφέρει στο εφετήριο (ούτε και στις προτάσεις του) κάτι σχετικό με την εξόφληση. Ποιο είναι το λειτουργικά αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης;

– Εάν η έφεση απορριφθεί, θα ήταν βάσιμη κατά τον νόμο τυχόν αναίρεση του εναγομένου κατά της τελεσίδικης απόφασης, για τον λόγο ότι το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη του τον περί εξόφλησης ισχυρισμό του; Θα βλέπατε άλλο λόγο αναίρεσης;

 

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!